Fotoğraf Yarışması

TÜRK PEDİATRİ KURUMU
‘’100. YILINDA CUMHURİYET’’
FOTOĞRAF YARIŞMASI

FOTOĞRAF GÖNDERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 1. Yarışmanın Adı: “100. Yılında Cumhuriyet” Temalı Fotoğraf Yarışması
 2. Amaç ve Kapsam: Amacımız Ulu önder Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’imizin 100. Yılında hürriyet, özgürlük ve vatanseverlik kavramı üzerinden ülkemizdeki coşkuyu ve neşeyi fotoğraf aracılığıyla ele almaktır.

  Şimdi elimizdeki fotoğraf makineleriyle Cumhuriyet’imizin 100.yılına görsel bir katkı yapmanın tam zamanıdır.
 3. Yarışma OrganizasyonuTürk Pediatri Kurumu
 4. Yarışma Kategori/Bölümleri: Yarışma, Dijital Serbest Renkli fotoğraf olmak üzere tek kategoride düzenlenmektedir.
 5. Yarışma Koşulları:
  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  • Yarışmacılar en fazla 3 (üç) adet dijital renkli eserle yarışmaya katılabilir.
  • Yarışma; Seçici Kurul üyeleri, Düzenleme Kurulu üyeleri ve Türk Pediatri Kurumu yönetim kurulu ile birinci dereceden yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktorlarının katılımına açıktır. Çocuk Sağlığı ve Hastalığı doktoru olmayan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
  • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
  • İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb. çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
  • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir
  • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
  • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
  • Fotoğraflarla ilişkili oluşabilecek tüm cezai işlemler ve yasal sorumlulular fotoğrafı çeken kimseye aittir. Oluşabilecek problemlerde katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde Türk Pediatri Kurumuna teslim etmesi gerekir.
  • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Son Katılım Tarihi’nden en geç bir gün öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
  • Yarışma sonuçları Türk Pediatri Kurumu, 58. Türk Pediatri Kongresi, 09-13 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki Kıbrıs’ta düzenlenecek kongrede ilan edilecektir.
  • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve Türk Pediatri Kurumu kararları geçerlidir.
  • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır.
 6. Telif (Kullanım) Hakkı:
  • Katılımcı, ödül ya da kabul görmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Türk Pediatri Kurumu isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları Türk Pediatri Kurumu ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve kabul görmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Türk Pediatri Kurumu’na izin/muvafakat verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder.
  • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  • Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri Türk Pediatri Kurumu tarafından verilecektir.
  • Ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alan kabul görmeye değer görülen fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete,
  • Ödül alan ve kabul görmeye değer bulunan fotoğraflar eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
  • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve Türk Pediatri Kurumu’nun kararları geçerlidir.
  • Katılımcılar; Türk Pediatri Kurumu, 58. Türk Pediatri Kongresi, Fotoğraf Yarışması adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 7. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
  • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
  • Ocak 2022 sonrası çekilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.
  • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
  • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8- 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb' den az olmamalı, 4 Mb’ yi de geçmemelidir.
 8. Seçici Kurul (alfabetik sırayla):

  Prof. Dr. Asım Kaytaz – İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
  Samet Güler – Fotoğraf Sanatçısı, Fotoğraf Eğitmeni
  Serap Caymaz – Fotoğraf Sanatçısı, Fotoğraf Eğitmeni

  **Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

  **Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 65 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır

 9. Yarışma Takvimi:

  Son Başvuru Tarihi : 23 Nisan 2023
  Sonuç Bildirim Tarihi : 1 Mayıs 2023
  Katalog ve Sergileme Tarihi : 9-13 Mayıs 2023
  Ödüllerin Gönderilme Tarihi : 12 Mayıs 2023

 10. Ödüller-Kabul:

  *Tüm ödül alanların ödülleri Türk Pediatri Kurumu, 58. Türk Pediatri Kongresi, 09-13 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki Kıbrıs’ta düzenlenecek kongrede verilecektir.

  1. lik ödülü: Canon EOS 250D +18-55 mm Lens Dijital SLR Fotoğraf Makinesi
  2. lik ödülü: 59. TPK Kongresi Katılımı (2024)
  3. lük ödülü: 8. Genç Pediatristler Kongre Katılımı (2023)